Kể Cho Tôi Nghe

Radio Người Giữ Kỉ Niệm

Podcast chính thức của chuyên mục "Kể Cho Tôi Nghe", thực hiện bởi Radio Người Giữ Kỉ Niệm. Nơi lắng nghe, chia sẻ tâm tư của tất cả những tâm hồn giàu xúc cảm. Nếu bạn đồng cảm với những chia sẻ của chúng mình, hãy ủng hộ Radio Người Giữ Kỉ Niệm chút kinh phí nhỏ để mua những tách cafe tại: https://www.buymeacoffee.com/radiongkn

 • 3 December 2023, 3:04 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.169: Đừng Vội Gán Cho Mình Những Hội Chứng Tâm Lý

  Play
  20 minutes 35 seconds
 • 29 November 2023, 4:00 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.168: Hướng Nội Đâu Phải Lý Do?

  Play
  12 minutes 33 seconds
 • 28 November 2023, 4:00 pm

  #8 Khi Phụ Nữ "Cắt Đôi Nỗi Sầu" Định Kiến (Generali x Radio Người Giữ Kỉ Niệm)

  Play
  9 minutes 21 seconds
 • 20 October 2023, 4:26 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.167: Mặc Cảm Yêu Thương Trong Gia Đình Nhà Chồng

  Play
  15 minutes 30 seconds
 • 14 October 2023, 4:00 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.166: Đi Qua Những Ngày Yêu Thầm Lặng (phần hai)

  Play
  33 minutes 33 seconds
 • 13 October 2023, 4:00 pm

  #7 Điều Con Muốn Nói (Generali x Radio Người Giữ Kỉ Niệm)

  Play
  9 minutes 24 seconds
 • 1 October 2023, 5:23 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.165: Đi Qua Những Ngày Yêu Thầm Lặng (phần một)

  Play
  45 minutes 58 seconds
 • 27 September 2023, 5:21 pm

  #6 Ba Mẹ Cũng Cần Sống Như Ý (Generali x Radio Người Giữ Kỉ Niệm)

  Play
  9 minutes 29 seconds
 • 24 September 2023, 4:00 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.164: Em Yêu Trường Em Với Bao Bạn Thân Và Cô Giáo Hiền

  Play
  28 minutes 36 seconds
 • 17 September 2023, 4:00 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.163: Đau Đớn Đôi Khi Lại Là Hai Tiếng Gia Đình

  Play
  37 minutes 57 seconds
 • 10 September 2023, 4:00 pm

  Kể Cho Tôi Nghe ep.162: Ai Khi Yêu Cũng Đôi Lần Khờ Dại

  Play
  34 minutes 23 seconds
 • More Episodes? Get the App
© MoonFM 2023. All rights reserved.