• Nasser Al Qatami

  Quran Audio Platform

 • Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam

  Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam: Trong bài viết tác giả nhắc nhở mọi người mọi hồng ân mà Allah đã ban cho con người đặc biệt là đại hồng ân Islam. Để đáp lại đại hồng ân này bắt buộc chúng ta những người Muslim phải luôn tạ ơn Ngài và bám chặt lấy tôn giáo Islam này đồng thời làm theo những gì được Nabi Muhammad (cầu xin bình an và phúc lành cho Người) truyền dạy, khi chúng ta nhìn lại những vị tiền nhân trước kia họ không hài lòng đánh đổi tôn giáo với bất cứ tôn giáo này cho dù có bị hành hạ dùng cực hình ra sao họ vẫn kiên trì bám lấy tôn giáo, trong bài viết có kể lên một vài tấm gương mẫu mực bị dùng cực hình nhưng không hề nao núng, không hề lay động

 • L’importance de la prière en islam

  La prière efface les péchés et expie les mauvais actes. Le prophète (salallahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Que pensez-vous s’il y avait une rivière devant la porte de l’un d’entre vous et où il se baignerait cinq fois par jour, resterait-il une saleté sur lui ? » Les compagnons ont répondu : « Il ne resterait aucune saleté sur lui. » Le Prophète (salallahou ‘alayhi wa sallam) dit : « Il en est de même avec les cinq prières (quotidiennes et obligatoires), par elles Allah efface les péchés (mineurs). » [Rapporté par Al-Bukhâri et Muslim] Et le prophète (salallahou ‘alayhi wa sallam) a dit : « Les cinq prières (quotidiennes et obligatoires) et la prière du vendredi sont une expiation des péchés qui se produisent entre eux tant que l’on ne commet pas de grands péchés. » [Rapporté par Muslim]

 • Abdurraheem Green

  Abdurraheem Green, FREE Audio Podcast brought to you by Muslim Central. Muslim Central is a private Audio Podcast Publisher. Our Audio Library consists of Islamic Lectures, Interviews, Debates and more, with over 100 Speakers and Shows from around the World.

 • Sharhin littafin ahkamul jana iz

  Malan yayi bayanine akan hukumce hukumcan marashi lafiya da abubuwan dasuka wajaba akanshi da kuma hukumci zirayar marashin lafiya da yadda ake yimasa talkinin sha hada dakuma bayani akan alamomin kaeshan kuarai da yadda ake yiwa mamaci wanka da salla dakuma bayani akan wasu kura kuran da wasu suke fatdawa acikinsu na bidi a da shirka acikin hukumce hukumcan ja na iza

 • Idahun si Awon Iruju Kan nipa Esin Islam

  Eyi ni alaye oro lekunrere nipa asigbo ati ero buburu ti awon eniyan ni si awon musulumi ati Esin Islam, ti olubanisoro si tun se alaye awon iruju die nipa iko “Boko Haram”.

 • Keutamaan Shalat Berjamaah dan Menjadi Imam

  Ceramah yamg menjelaskan tentang hukum dan keutamaan shalat berjamaah dan keutamaan menjadi imam, kemudian dijelaskan bahwasanya shalat jamaah merupakan salah satu dari syi’ar kaum muslimin yang harus selalu ditegakan di tengah-tengah masyarakat muslim.

 • Afotu/Egyinatu

  • Kasamu : Afotu/Egyinatu

 • Tıbba Müslümanca Bakış (Video) | Nureddin Yıldız

  Nureddin Yıldız hocamızın Tıbba Müslümanca Bakış Derslerinin video arşividir

 • Taleem Al-Quraan 2005-Para-20

  Taleem Al-Quraan 2005-Para-20-By Dr.Farhat Hashmi

MOON.FM Apps

The easiest way to discover the best of over 600,000+ podcasts.

Enjoy the largest selection of free sports, music, talk & news radio from around the world.Find out what's new and what's hot.

Download Now