Naturvårdsverkets podcast
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets podd berör aktuella natur- och miljöfrågor. Ofta belyser vi ett ämne i taget utifrån olika perspektiv. Ämnen, gäster och format varierar och så även tidpunkt för publicering. Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.
{{err_msg}}Try Load Episodes Again
MOON.FM Apps

The easiest way to discover the best of over 200,000+ podcasts.

Enjoy the largest selection of free sports, music, talk & news radio from around the world.Find out what's new and what's hot.

Download Now